Husets historie

Hvordan var det?

Hjelms beboere er frihedselskende og fremsynede. Hjelmbønderne er blandt de første i Danmark der køber deres jorde og gårde frie af stavnsbåndet og de er således ikke længere slaver af herremænd og konger.

Fest og forsamlingslysten er stor i Hjelm og de forskellige foreninger behøvede lokaler til møder og sammenkomster og den første februar 1898 køber man den gamle skole i Hjelm for den svimlende sum af 1700 kr.

Der dannes et interessentselskab (en salgs aktieselskab med ca. 30 anparter) til at drive forsamlingshuset. Lærer boligen bliver udlejet, og lejeren har pligt til at gøre rent i salen samt stå for lys og varme. Det fik han 1 krone for pr. møde. Salen kunne lejes for 10 kr.

I 1903 overtager høker Hans Jørgensen beværtningen af forsamlingshuset for 50 kr om året. En øl eller en kop kaffe med brød må kun koste 15 øre.

I år 1912 er der så meget overskud på forsamlingshuset at hver interessent får udbetalt 3 kroner i dividente/overskud. Samtidig bliver der tegnet en brandforsikring, hvilket skal vise sig at være fremsynet. For at få plads til juletræet besluttes det at man kun må spille kort i den lille sal. Samtidig bliver det gratis for bibelselskabet at afholde møder.

I 1926 indlægges elektrisk -lys det koste 412 kr. Året efter kommer der rindende vand i køkkenet, men så indtræder katastrofen.

Branden

30 april 1928 kl. 01.00 brænder forsamlingshuset ned til grunden efter et større bal. Det sker under en forrygende østenstorm, men branden breder sig heldigvis ikke til de omliggende stråtækte gårde. En ung kusk, der har gjort hold, mistænkes for at være uforsigtig, men det opklares aldrig. Heldigvis dækker forsikringen.

Den 5 maj besluttes det at bygge et nyt forsamlingshus på samme plads. Men det skal kunne bygges for forsikringssummen på 12.201 kr. Dette lykkes og det nye hus indviges samme år den 23 oktober og dette fejres med et storslået bal.

Krisen

Juni 1940. Husets spiritusbevilling udløber og kan ikke uden videre fornyes. Man løser det ved at tilknytte en ny vært, Chr. Hansen, der selv er i besiddelse af en spiritus bevilling. Således udviser hjelmfolket stor snedighed. Nu kommer der også toiletter med rindende vand, men man er nødt til at optage et lån, så prisen for at bruge salen stiger til 25 kr.

1945 Krigen slutter og det besluttes at kvinder nu også må deltage i forsamlingshusets generalforsamlinger. Det første andespil gennemføres og der indlægges telefon i huset.

1953 – 1990. Under stor ståhej besluttes det at undersøge muligheden for at udvide lokalerne og i 1956 bliver man enige om at bygge scenehuset med tilhørende kælder, som husets frivillige selv  graver ud for at holde prisen nede. Der spilles dilletant og afholdes talrige fester og bankospil. Huset udlejes til fester og begivenheder.

I 1962 overtager Forsamlingshuset idrætsforeninges klaver, pokaler og en formue på hele 1000 kr.

Man har de næste mange år tilknyttet en vært eller værtspar der står for det praktiske. Hen ad vejen bliver der renoveret og forbedret, tag reparationer, termovinduer, isolering og nye varmekilder osv. Men 1990 er det slut med at have et værtspar og forsamlingshuset bliver et nøglehus. Men aktiviteten er stadig stor hvert år afholdes 10 bankospil, utallige fester, foredrag, loppemarkeder og høst og påskefester.

Hjelmhuset starter

I ca 2017 bliver der tonet ned for udlejningen af huset, der bliver en salgs kulturhus og skifter navn til HJELMHUSET.  Man søger penge og får midler til at installerer et nyt lydanlæg, videoprojektor, nyt varmesystem osv. Der bliver afholdt koncerter, fællesspisning, yoga, fastelavnsfester o.a.

I 2022, efter to års Corona der har bergænset aktiviteten, besluttes det igen at åbne op for udlejning af Hjelmhuset til medlemmernes private fester. Energipriserne fordobles og Vordingborgkommune beslutter at spare tilskuddet til forsamlingshuse i kommunen væk.

Således, i en lidt presset økonomisk situation, begiver HJELMHUSET sig ud på den videre rejse.

Det der har båret forsamlingshuset oppe i over 120 år er medlemmernes og de frivilliges kæmpe indsats med at hjælpe, bygge, vedligeholde, servicerer og arrangerer alle de utallige aktiviteter huset har og skal danne rammen om i fremtiden.