Mød os her facebook

Årets generalforsamling bliver fredag den 13. marts 2020

Generalforsamling

Du indbydes hermed til den ordinære generalforsamling i foreningen

Forsamlingshuset ”Fremad”

Hjelm Forsamlingshus,

Hjelmgade 5

Fredag den 13. marts 2020 kl. 18.00

Program:

18.00-19.00:                     Generalforsamling

Herefter    :                     Hjemmebagt brød med ost- og pølsebord,

                                            Øl, vand, kaffe

Forslag til behandling fremsendes til Lisbeth B. Poulsen, Hjelmvænget 8 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 8 dage før generalforsamlingen.          

Venligst Bestyrelsen

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Dirigentens udpegning af protokolfører
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab v/kassereren
 5. Beretning og regnskab til debat og godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Orientering om det nye års budget
 8. Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret
 9. Valg (alle valg gælder for 2 år)
 10. 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Lisbeth B. Poulsen – modtager genvalg

Peter Stuhr – modtager genvalg

Peter Fritsch – modtager genvalg

 1. c)    1 bilagskontrollør, på valg er:

Erna Pedersen – modtager ikke genvalg

                     1 bilagskontrollørsuppleant

                      Finn Nielsen – modtager genvalg

 1. Eventuelt, hvorunder intet kan vedtages.

 

 

 

Generalforsamling i Forsamlingshuset ”Fremad” 2019

Referat af generalforsamling i ”Fremad”, Hjelm Forsamlingshus,

fredag den 15. marts 2019 kl. 18.

Der var 18 til stede, heraf 17 medlemmer

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere og dirigent:

Karsten Hansen valgt som dirigent

 1. Dirigentens udpegning af protokolfører:

Janne Varsted valgt

 1. Formandens beretning:

Vi mindedes afdøde medlemmer: Inger Tofte og Ole Jeppsson

Lisbeth gav et sammendrag af årets gang i forsamlingshuset. Vi har haft 20 udlejninger, hvilket er yderst tilfredsstillende.

Vi har haft 13 arrangementer af forskellig art i eget regi: 4 x fredagsbar, 5 x Stil-din-sult, koncert med Møns Big Band - var en succes og gentages i år. Fredagsbar og loppemarked med levende musik var festligt. Julearrangement var hyggeligt. Skt. Hansbålet er problematisk p.gr. af nærliggende stråtag – vi må overveje en løsning. Samarbejde med LOF om yogahold har kørt hele sæsonen, bortset fra aftenholdet som hurtigt blev lukket p.gr. af manglende tilslutning.

Tak til Ulla Clausen for at være tovholder på vores Akut 112-gruppe.

Tak til Line Jensen for opsætning af den nye udlejningsfolder.

Tak til alle sponsorer, som bidrog til at indsamlingen nåede sit mål, således at renoveringen efterfølgende er gået i gang.

Tak til Ardis og Karsten Hansen, fordi de altid er på pletten med stor hjælpsomhed.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/kassereren:

Ardis gennemgik regnskabet.

Tak til familien Hansen for sponsering af bageplader til de nye komfurer.

 1. Beretning og regnskab til debat og godkendelse:

Beretning og regnskab blev godkendt.

 1. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag.

 1. Orientering om det nye års budget.

Ardis fremlagde budgettet. Det fremgår at vi budgetterer med et underskud på knapt 60.000 kr. grundet renoveringen. Det må vi tage af formuen. Der er stadig penge til at svare de årlige omkostninger, som er ca. 28.000 kr.

 1. Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret

Vi fortsætter uændret med et kontingent på 200 kr. pr. person, 150 kr. for pensionister

 1. Valg

Til bestyrelsen: Helle Tønnesen – genvalgt

                            Susanne Brandt – genvalgt

Suppleant:         Peter Surland valgt som ny suppleant,

                             Tak til afgående Ulla Clausen for samarbejdet

Bilagskontrollør: Bente Lohmann – genvalgt

 1. Evt.

Karsten ytrede ønske om mere deltagelse fra de unge i byen. Forslag om at invitere de yngre til et møde i forsamlingshuset, hvor de kunne komme med ønsker og forslag til, hvordan det ville blive attraktivt for dem at bruge forsamlingshuset.

Mødet var hermed slut, og man kunne gå over til den kulinariske del af aftenens program.